INDSAMLET NU

0
GIV ET BIDRAG NU

Lokale trusler

Den enestående skov mod nord er truet


Den enestående skov mod nord – Jordens grønne krone – strækker sig fra Ruslands stillehavskyst gennem Sibirien, over Uralbjergene til Skandinavien, og videre fra østkysten af Canada til Alaska. Den er et magisk hjem for et fantastisk dyreliv – fra ulve, bjørne, losser og ørne til den truede, sibiriske tiger.

Skoven mod nord er også hjem for millioner af oprindelige folk, som i tusinder af år har levet i balance med skoven, og hvis levevis og kultur afhænger af skoven. I det nordlige Skandinavien og i Rusland lever samerne og i Canada bor der over en million oprindelige folk i det nordlige skovbælte, bl.a. cree og dene folkene.

Men den store skov mod nord er truet. Tømmerhugst og skovbrande er ude af kontrol. Og klimaet ændrer sig.

Hvert år bliver titusinder kvadratkilometer skov fragmenteret eller ødelagt. Træer, der gennem århundreder har strakt sig for at fange himlens lys, forvandles til billige møbler, engangskopper og toiletpapir. Samtidig skubber tabet af leveområder truede arter mod kanten af udryddelse. For nogle oprindelige folk kan ødelæggelsen af skoven betyde tab af deres levebrød, traditioner og levevis.

Siberian Tiger in SiberiaSibirischer Tiger im Russland

GIV ET BIDRAG OG HJÆLP

BESKYT DEN ENESTÅENDE SKOV MOD NORD


Giv et bidrag nu

Globalt problem

Verdens største lager af kulstof er truet

“Det nordlige skovbælte udgør et enestående økosystem og er landjordens største lager af kulstof. Siden slutningen på den sidste istid er enorme mængder kulstof blevet opsuget og lagret i skovens træer, jord, permafrost, vådområder og tørv. Den enestående skov mod nord lagrer mere kulstof end Jordens tropiske regnskove til sammen.

Når skoven fældes, drænes eller afbrændes, udledes kulstoffet fra træerne og jorden til atmosfæren. Hvis vi derimod bevarer skoven, kan den være med til at redde os fra ukontrollable og katastrofale klimaforandringer. Hvordan vi behandler vores skove, har stor og direkte betydning for, hvilken slags klode vi efterlader til vores børn og børnebørn.

GP025J6

GIV ET BIDRAG OG HJÆLP

BESKYT DEN ENESTÅENDE SKOV MOD NORD


Giv et bidrag nu

Giv et bidrag i dag

GIV DIN STEMME TIL DEN ENESTÅENDE SKOV MOD NORD

Lake Baikal LandscapeDie Landschaft um den Baikal See, Russland

I 2010 blev regeringer verden over enige om at begrænse ødelæggelsen af verdens skove, men indtil videre har de ikke levet op til deres forpligtelser. Nu er der brug for handling. Den enestående skov mod nord er under stort pres, men det er endnu ikke for sent. Med din hjælp kan vi arbejde for at bevare skoven for fremtiden. Med dit bidrag vil vi:

• Overvåge tømmerindustriens aktiviteter og afsløre ødelæggelse af værdifuld oprindelig skov.
• Arbejde sammen med forbrugere om at lægge pres på de virksomheder, der køber tømmer med forbindelse til skovødelæggelse.
• Dokumentere den biologiske mangfoldighed og arter, der er truet af udryddelse.
• Støtte lokalsamfund og oprindelige folk i deres kamp mod den ødelæggende skovindustri og mod skovbrande.
• Lægge pres på regeringerne i Sverige, Norge, Finland, Rusland og Canada for at leve op til deres forpligtelser og beskytte skoven.

Denne enestående skov og alle dens indbyggere har brug for dig.